<iframe src=""></iframe>
产品中心
肝素钠溶液(0.5%,62.5KU)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:100ml
  • 价格: ¥88/100ml
  • 发布日期: 2014-05-05
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH1250 肝素钠溶液(0.5%,62.5KU) 100ml 药物 regal 88  —20℃,避光,24个月 现货
用途
粘多糖硫酸酯类抗凝血药
注意事项
1ml效价相当于12500单位