<iframe src=""></iframe>
产品中心
SSC缓冲粉剂(20×)10×1L
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:10×1L
  • 价格: ¥319/10×1L
  • 发布日期: 2014-04-18
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0826 SSC缓冲粉剂(20×) 10×1L 核酸杂交 regal 319  室温,24月  现货
用途
核酸杂交缓冲液
注意事项
主要由3M氯化钠、0.3M柠檬酸三钠组成。