<iframe src=""></iframe>
产品中心
核酸沉淀溶液(焦磷酸钠法)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:100ml
  • 价格: ¥44/100ml
  • 发布日期: 2014-04-18
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0812 核酸沉淀溶液(焦磷酸钠法) 100ml 核酸提取 regal 44  室温,6个月 现货
用途
核酸沉淀